Over Frouke

Mijn interesse voor rouwbegeleiding werd voornamelijk gewekt door mijn jarenlange werkzaamheden als vrijwilliger in een hospice in Groningen. Daar heb ik veel geleerd over wat verlies teweeg kan brengen. Familieruzies die over het bed van de stervende uitgevochten worden, maar ook dat onuitgesproken zaken soms beter onuitgesproken kunnen blijven omwille van een goed afscheid. Familieleden die verschillend op het overlijden reageren: de één heeft er vrede mee, de ander is volledig van streek. Onderlinge relaties die verstoord raken wanneer een familielid die als pijler van het gezin fungeerde, wegvalt.

Daarnaast heb ik als gezinsbegeleider met licht verstandelijk beperkte mensen en/of met kinderen met een ontwikkelingsachterstand gewerkt. Ook hier kreeg ik te maken met rouw en verlies, maar dan in de vorm van chronische rouw/levend verlies. Meerdere keren begeleidde ik (normaal begaafde) ouders die het toekomstbeeld van hun kind moesten bijstellen toen bleek dat hun kind een ontwikkelingsachterstand had. Ook gedurende de opvoeding ontkomen zij er niet aan hun verwachtingen telkens bij te moeten stellen, omdat de ontwikkeling niet leeftijdsadequaat verloopt en dus ongewis is. Dit brengt de nodige emoties met zich mee.

In 2017 heb ik de studie Rouwbegeleidingskunde met goed gevolg bij de Hogeschool Utrecht afgerond.